Раман оптички засилувач

  • Raman Optical Amplifier  ZRA1550

    Оптички засилувач Raman ZRA1550

    Засилувач на влакна со дорби-ербиум (EDFA), поради спонтана емисија на бучава (ASE) и каскади, акумулацијата на спонтана бучава од емисија, значително ќе го намали SNR на приемникот на системот, со што се ограничува капацитетот на системот и нерелејното растојание. Новата генерација на засилувач на Раман влакна (ZRA1550) постигнува засилување на оптичкиот сигнал со оптичко засилување генерирано од Стимулирано раманско расејување (SRS). FRA има широк спектар на добивки; опсегот на добивка може дополнително да се прошири со ...