Новости од индустријата

На 7 август, Одделот за безбедност на преносот на безбедноста на Националната управа за радио и телевизија одржа симпозиум во Пекинг за да разговара за релевантните препораки на Кинеската радио и телевизија за промовирање на миграцијата на фреквентниот опсег од 700 MHz на копнената дигитална телевизија. На состанокот се проучуваа работните идеи од методите за соработка, подготовката на планот, наддавањето опрема, надзорот и прифаќањето итн., И се одлучи дека Кинеската радио и телевизија треба дополнително да ги подобри релевантните препораки за работа засновани на состојбата на дискусијата и реалните услови на двете провинции , и да се промовира спроведувањето што е можно поскоро.


Време на објавување: 14.08-2020г