Модул за компензација на дисперзија (DCM)

  • Dispersion Compensation Module

    Модул за компензација на дисперзија

    Модулот за компензација за дисперзија е специјално дизајниран за мрежа од далечина од 1550nm. Не само што ефикасно ја компензира дополнителната дисперзија на стандардниот единечен модел на оптички влакна, туку исто така може 100% да ја компензира стандардната хроматска дисперзија на еден режим на градиент. Карактеристики ● Наменети за мрежи на голема растојание од 1550nm ● Компензација за дисперзија на голем товар. ● Ниска загуба на вметнување Серии производи DCM-20 (должина на влакна≥20км) DCM-40 (должина на влакна Fiber40км) DCM-60 (должина на влакна Fiber60км) DCM-80 (должина на влакна≥80км ...